İSG Politikası

Önce “insan” diyerek, sanayiye ve paydaşlarına değer yaratan sorumluluk anlayışımızdan ödün vermeksizin, bir çözüm olmayı misyon edinmiş Metkim olarak;

  • Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı için hedefleri belirlemeyi, uygulamayı ve etkinliğini kontrol etmeyi;
  • Çalışma alanlarımızdaki olası riskleri; çalışanların katılımıyla analiz ederek kabul edilebilir risk seviyesine getirmeyi;
  • Tüm çalışanlarımızın düzenli İSG eğitimleri ve faaliyetleri ile farkındalığını arttırmayı, İSG kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi;
  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini sağlamayı, performansını ve etkinliğini izlemeyi, sürekli iyileştirmeyi;
  • Firmamızı ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve diğer tüm yasal gerekliliklere, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı

           Taahhüt ederiz.